Oficina Virtual d'Atenció al Ciutadà

Sou a:

Inici

>>

Informació de la seu

>>

Calendari de dies inhàbils

Informació de la seu electrònica

Calendari i hora oficials

Dies hàbils i inhàbils

  • Es consideren dies inhàbils els diumenges i els dies declarats festius (art. 48 de la Llei 30/92, de 26 de novembre).
  • Es consideren dies hàbils la resta de dies del calendari, és a dir, de dilluns a dissabte sempre i quan no siguin festius.
Festes laborals

  • Festes generals
    • Són inhàbils els dies que s'estableixen al calendari oficial de festes laborals per a l'any en curs de la Generalitat de Catalunya.
  • Festes locals
    • Festes Locals de Lliçà de Vall
Còmput de terminis

  • El còmput de terminis ve regulat en el Capítol II del Títol IV de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i per l’article 26 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als Serveis Públics.

Hora oficial seu electrònica:
13:05:50
23 Maig 2018

Dades de contacte

OAC de l'Ajuntament.
Plaça de la Vila, s/n
Tel: 93 843 90 00
Municipi: Lliçà de Vall

| © 2018 AJUNTAMENT DE LLIÇA DE VALL Tots els drets reservats.
Llicència d'ús per e-Atiende. Desenvolupat amb eConstruye d'Absis |estadisticas