Oficina Virtual d'Atenció al Ciutadŕ

Sou a:

Consulta i pagament de Rebuts Sense certificat digital

Si no posseeix certificat d'usuari vŕlid, en aquest apartat podrŕ consultar rebuts en període voluntari no domiciliats, efectuar el seu pagament per internet o imprimir la carta de pagament corresponent per al seu pagament en qualsevol entitat col·laboradora. Si el rebut estŕ pagat, podrŕ obtenir un justificant de pagament del mateix.


| © 2023 AJUNTAMENT DE LLIÇA DE VALL Tots els drets reservats.
Llicčncia d'ús per e-Atiende. Desenvolupat amb eConstruye d'Absis |estadisticas