Oficina Virtual d'Atenció al Ciutadà

Sou a:

Inici

>>

Informació de la seu

>>

Dades de la seu

Informació de la seu electrònica

Dades de la seu electrònica

La seu electrònica de l' Ajuntament de Lliçà de Vall és un portal web amb un nivell superior de garanties i seguretat en els continguts i tràmits electrònics que vostè pot realitzar amb l'Ajuntament de Lliçà de Vall.

Des d'aquesta plataforma vostè podrà accedir als serveis electrònics que l' Ajuntament de Lliçà de Vall posa a la seva disposició i podrà realitzar els seus tràmits durant les 24 hores dels 365 dies de l'any.

La seu electrònica de l' Ajuntament de Lliçà de Vall disposa d'una carpeta ciutadana, que és un espai interactiu i privat per tal que la ciutadania pugui comunicar-se directament amb l'Ajuntament per la qual cosa, si un ciutadà vol accedir a aquest servei només ho podrà fer fent ús dels certificats digitals reconeguts acceptats a la seu electrònica de l' Ajuntament de Lliçà de Vall.


Titular de la seu: Ajuntament de Lliçà de Vall
Òrgan de gestió de la seu: Oficina d'Atenció a la Ciutadania
Normativa de la seu:
      11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als Serveis Públics
      Llei 59/2003 de signatura electrónica
      Llei 29/2010, de 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya 
      Ordenança de transparència i administració electrònica de l'Ajuntament de Lliçà de Vall 
      Llei 39/2015 d'1 d'octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques
      Llei 40/2015 d'1 d'octubre de règim jurídic del sector públic

Canals d'accés:
      Accés electrònic a través d'internet a l'adreça https://seu.llissadevall.cat/ 
      Atenció presencial a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (Plaça de la Vila, s/n)
      Atenció telefònica a través del telèfon 93 843 90 00

Hora oficial: es visualitza a la columna dreta d'aquest lloc web.

Dades de contacte

OAMR, Oficina d'Assistència en Materia de Registre
Plaça de la Vila, s/n
Tel: 93 843 90 00
Lliçà de Vall

| © 2024 AJUNTAMENT DE LLIÇA DE VALL Tots els drets reservats.
Llicència d'ús per e-Atiende. Desenvolupat amb eConstruye d'Absis |estadisticas