Oficina Virtual d'Atenció al Ciutadà

Sou a:

Inici

>>

Informació de la seu

>>

Calendari de dies inhàbils

Informació de la seu electrònica

Calendari i hora oficials

Els serveis de la Seu electrònica estan operatius les 24 hores del dia tots els dies de l’any.

Per a qualsevol tràmit, la data i hora oficial de la Seu electrònica és l'única que tindrà validesa legal, i no la de l'equip des del qual es realitzi el tràmit.

La data i hora oficial de la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Lliçà de Vall se sincronitza amb el laboratori del Real Observatorio de la Armada, dipositari del patró de temps associat al laboratori del Centre Espanyol de Metrologia. Per comprovar-la es pot accedir a l'adreça d'internet:

https://armada.defensa.gob.es/ArmadaPortal/page/Portal/ArmadaEspannola/cienciaobservatorio/prefLang-es/06Hora--01QueHoraEs

Aquestes interrupcions són degudes a tasques de manteniment tècnic que podran afectar un o tots els serveis inclosos a la Seu electrònica de l'Ajuntament de Lliçà de Vall.

Els serveis afectats podran estar o no operatius mentre durin les tasques de manteniment, podent veure's afectat de manera total o intermitent al llarg dels períodes indicats.

Incidències

10 de maig de 2021: La seu electrònica no funciona correctament degut un problema tècnic del proveïdor amb el certificats digitals. Això afecta tant al login com a la tramitació de tràmits. INCIDÈNCIA RESOLTA

Dades de contacte

OAMR, Oficina d'Assistència en Materia de Registre
Plaça de la Vila, s/n
Tel: 93 843 90 00
Lliçà de Vall

| © 2024 AJUNTAMENT DE LLIÇA DE VALL Tots els drets reservats.
Llicència d'ús per e-Atiende. Desenvolupat amb eConstruye d'Absis |estadisticas