logo

Servei de verificació de documents electrónics

AJUNTAMENT DE LLIÇA DE VALL

Aquest servei permet verificar la signatura electrónica i la integritat dels documents emesos per l'Ajuntament. Introdueixi el codi de verificació indicat al document que desitja verificar.

Codi de verificació: